"Застраховка "Аз и автомобила". Уникален продукт на Colonnade само за онлайн клиенти на 24ins.bg
Плащане на вноска
Вход
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Застраховката

"Аз и автомобилът"

С вашата годишна застраховка

"Аз и автомобилът"

получавате покритията

Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта

Загуба или кражба на документи на МПС

Загуба или кражба на ключове на Моторно превозно средство

Зареждане на грешно гориво на Моторно превозно средство

Механична или електронна повреда на ключалки на Моторно превозно средство

Медицински разноски в резултат на пътно транспортно произшествие

Сребърен план

Златен план

Платинен план

Покрития

 • Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради изгубване или Кражба на:
  - Портмоне и/или Чанта на Застрахованото лице, изгубени или откраднати заедно с Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта.
  - Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Лични документи.
  - Платежни карти, изгубени или откраднати заедно с Личните документи, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Платежни карти.
  Застрахователят не възстановява разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта, надвишаващи сумата от 250,00 лева.
 • Загуба или кражба на документи на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице или от Член на семейството на Застрахованото лице ползвател на Моторното превозно средство, поради изгубване или Кражба на Документи на Моторното превозно средство, които документи са изгубени или откраднати заедно с Лични документи.
 • Загуба или кражба на ключове на МПС По това покритие, Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на:
  - смяна на ключ на МПС – възстановяват се разходите за смяна и настройване (включително обучение) на ключовете на Моторното превозно средство, които ключове са Изгубени или Откраднати;
  - отключване на МПС - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване, както и за обучение и настройване на ключовете на Моторното превозно средство, в случаите когато ключовете са Изгубени или Откраднати;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа; или
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
 • Зареждане на грешно гориво на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на Зареждане на грешно гориво, следствие на което основателно се предполага, че е увредено Моторното превозно средство на Застрахованото лице, а именно:
  - репатриране – възстановяват се разходите за репатриране на Моторното превозно средство от мястото на настъпване на събитието до най-близкия Сервизен център, но за не повече от 50 (петдесет) километра;
  - таксиметров превоз - възстановяват се разходите за таксиметров превоз, които са направени от Застрахованото лице след настъпване на събитието, за да стигне до съответния Сервизен център;
  - смяна на гориво - възстановяват се разходите, които са направени от Застрахованото лице към съответния Сервизен център за подмяна на горивото, включително за изпразване и почистване резервоара на Моторното превозно средство и изхвърляне на грешното гориво от съответния Сервизен център;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
 • Механична или електронна повреда на ключалки на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради Неизправност (повреда) на заключващите устройства на Моторното превозно средство на Застрахованото лице.
  Възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройване (обучаване) на ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда.
  Покритието е в сила, когато Моторното превозно средство на Застрахованото лице не е под търговска гаранция.
 • Медицински разноски в резултат на ПТП В случай че през Срока на застраховката Застраховано лице (или Член на семейството на Застрахованото лице) управлява Моторното превозно средство, посочено в договора и претърпи Телесно нараняване в резултат на Пътнотранспортно произшествие с Моторното превозно средство, Застрахователят ще изплати обезщетение за направените
  Обичайни и разумни разходи в срок до 2 месеца от деня на Пътнотранспортното произшествие, в размер до лимита, посочен по-горе в договора за Покрити медицински разходи, които са пряко свързани със събитието.
  Покрити медицински разходи са:
  Реално направени разходи от Застраховано лице за медицински услуги и медикаменти, които са предписани от лекуващия Лекар. Това включва:
  а) услуги на Лекари;
  б) хоспитализация и използване на операционни зали в лечебно заведение;
  в) анестезия (включително даване на анестезия), рентгенови изследвания или процедури и лабораторни изследвания;
  г) транспорт със специализиран медицински автомобил;
  д) лекарства, медикаменти и терапевтични услуги и доставки;
  е) физиотерапевтично лечение.

Сребърен
план

Златен
план

Платинен
план

 • Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради изгубване или Кражба на:
  - Портмоне и/или Чанта на Застрахованото лице, изгубени или откраднати заедно с Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта.
  - Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Лични документи.
  - Платежни карти, изгубени или откраднати заедно с Личните документи, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Платежни карти.
  Застрахователят не възстановява разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта, надвишаващи сумата от 250,00 лева.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Загуба или кражба на документи на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице или от Член на семейството на Застрахованото лице ползвател на Моторното превозно средство, поради изгубване или Кражба на Документи на Моторното превозно средство, които документи са изгубени или откраднати заедно с Лични документи. 400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Загуба или кражба на ключове на МПС По това покритие, Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на:
  - смяна на ключ на МПС – възстановяват се разходите за смяна и настройване (включително обучение) на ключовете на Моторното превозно средство, които ключове са Изгубени или Откраднати;
  - отключване на МПС - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване, както и за обучение и настройване на ключовете на Моторното превозно средство, в случаите когато ключовете са Изгубени или Откраднати;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа; или
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Зареждане на грешно гориво на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на Зареждане на грешно гориво, следствие на което основателно се предполага, че е увредено Моторното превозно средство на Застрахованото лице, а именно:
  - репатриране – възстановяват се разходите за репатриране на Моторното превозно средство от мястото на настъпване на събитието до най-близкия Сервизен център, но за не повече от 50 (петдесет) километра;
  - таксиметров превоз - възстановяват се разходите за таксиметров превоз, които са направени от Застрахованото лице след настъпване на събитието, за да стигне до съответния Сервизен център;
  - смяна на гориво - възстановяват се разходите, които са направени от Застрахованото лице към съответния Сервизен център за подмяна на горивото, включително за изпразване и почистване резервоара на Моторното превозно средство и изхвърляне на грешното гориво от съответния Сервизен център;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Механична или електронна повреда на ключалки на МПС x
 • Медицински разноски в резултат на ПТП x
 • 2600лв.
Поръчай
 • Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради изгубване или Кражба на:
  - Портмоне и/или Чанта на Застрахованото лице, изгубени или откраднати заедно с Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта.
  - Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Лични документи.
  - Платежни карти, изгубени или откраднати заедно с Личните документи, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Платежни карти.
  Застрахователят не възстановява разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта, надвишаващи сумата от 250,00 лева.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Загуба или кражба на документи на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице или от Член на семейството на Застрахованото лице ползвател на Моторното превозно средство, поради изгубване или Кражба на Документи на Моторното превозно средство, които документи са изгубени или откраднати заедно с Лични документи. 400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Загуба или кражба на ключове на МПС По това покритие, Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на:
  - смяна на ключ на МПС – възстановяват се разходите за смяна и настройване (включително обучение) на ключовете на Моторното превозно средство, които ключове са Изгубени или Откраднати;
  - отключване на МПС - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване, както и за обучение и настройване на ключовете на Моторното превозно средство, в случаите когато ключовете са Изгубени или Откраднати;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа; или
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Зареждане на грешно гориво на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на Зареждане на грешно гориво, следствие на което основателно се предполага, че е увредено Моторното превозно средство на Застрахованото лице, а именно:
  - репатриране – възстановяват се разходите за репатриране на Моторното превозно средство от мястото на настъпване на събитието до най-близкия Сервизен център, но за не повече от 50 (петдесет) километра;
  - таксиметров превоз - възстановяват се разходите за таксиметров превоз, които са направени от Застрахованото лице след настъпване на събитието, за да стигне до съответния Сервизен център;
  - смяна на гориво - възстановяват се разходите, които са направени от Застрахованото лице към съответния Сервизен център за подмяна на горивото, включително за изпразване и почистване резервоара на Моторното превозно средство и изхвърляне на грешното гориво от съответния Сервизен център;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Механична или електронна повреда на ключалки на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради Неизправност (повреда) на заключващите устройства на Моторното превозно средство на Застрахованото лице.
  Възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройване (обучаване) на ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда.
  Покритието е в сила, когато Моторното превозно средство на Застрахованото лице не е под търговска гаранция.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Медицински разноски в резултат на ПТП x
 • 3100лв.
Поръчай
 • Загуба или кражба на лични документи, портмоне и чанта По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради изгубване или Кражба на:
  - Портмоне и/или Чанта на Застрахованото лице, изгубени или откраднати заедно с Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта.
  - Личните документи на Застрахованото лице, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Лични документи.
  - Платежни карти, изгубени или откраднати заедно с Личните документи, които разходи представляват съответните такси за издаване на нови Платежни карти.
  Застрахователят не възстановява разходи за закупуване на ново Портмоне и/или Чанта, надвишаващи сумата от 250,00 лева.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Загуба или кражба на документи на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице или от Член на семейството на Застрахованото лице ползвател на Моторното превозно средство, поради изгубване или Кражба на Документи на Моторното превозно средство, които документи са изгубени или откраднати заедно с Лични документи. 400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Загуба или кражба на ключове на МПС По това покритие, Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на:
  - смяна на ключ на МПС – възстановяват се разходите за смяна и настройване (включително обучение) на ключовете на Моторното превозно средство, които ключове са Изгубени или Откраднати;
  - отключване на МПС - възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за отключване, както и за обучение и настройване на ключовете на Моторното превозно средство, в случаите когато ключовете са Изгубени или Откраднати;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа; или
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице са Изгубени или Откраднати и тяхната смяна ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Зареждане на грешно гориво на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице (или от Член на семейството на Застрахованото лице, ползвател на Моторното превозно средство), в резултат на Зареждане на грешно гориво, следствие на което основателно се предполага, че е увредено Моторното превозно средство на Застрахованото лице, а именно:
  - репатриране – възстановяват се разходите за репатриране на Моторното превозно средство от мястото на настъпване на събитието до най-близкия Сервизен център, но за не повече от 50 (петдесет) километра;
  - таксиметров превоз - възстановяват се разходите за таксиметров превоз, които са направени от Застрахованото лице след настъпване на събитието, за да стигне до съответния Сервизен център;
  - смяна на гориво - възстановяват се разходите, които са направени от Застрахованото лице към съответния Сервизен център за подмяна на горивото, включително за изпразване и почистване резервоара на Моторното превозно средство и изхвърляне на грешното гориво от съответния Сервизен център;
  - наем на Моторно превозно средство - възстановяват се разходите при наемане от Застрахованото лице от Дружество за предоставяне на автомобили под наем на Моторно превозно средство за максимален период от 3 (три) дни и до 200 (двеста) лева на ден, в случаите когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  - разходи за таксиметрови услуги - възстановяват се разходите за таксиметрови услуги, направени от Застрахованото лице за максимален период от 3 (три) дни и до 50 (петдесет) лева на ден, в случаите когато когато срока на ремонт на Моторното превозно средство в Сервизен център след Зареждане на грешно гориво ще отнеме повече от 48 (четиридесет и осем) часа.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Механична или електронна повреда на ключалки на МПС По това покритие Застрахователят възстановява, до лимита, посочен в договора, разходите, които са доказани с разходооправдателен документ и са направени от Застрахованото лице поради Неизправност (повреда) на заключващите устройства на Моторното превозно средство на Застрахованото лице.
  Възстановяват се разходите за труд на съответния специалист (ключар) за смяна или ремонт на ключалките, както и за настройване (обучаване) на ключовете на Моторното превозно средство на Застрахованото лице, които са увредени в резултат на механична или електронна повреда.
  Покритието е в сила, когато Моторното превозно средство на Застрахованото лице не е под търговска гаранция.
  400 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • Медицински разноски в резултат на ПТП В случай че през Срока на застраховката Застраховано лице (или Член на семейството на Застрахованото лице) управлява Моторното превозно средство, посочено в договора и претърпи Телесно нараняване в резултат на Пътнотранспортно произшествие с Моторното превозно средство, Застрахователят ще изплати обезщетение за направените
  Обичайни и разумни разходи в срок до 2 месеца от деня на Пътнотранспортното произшествие, в размер до лимита, посочен по-горе в договора за Покрити медицински разходи, които са пряко свързани със събитието.
  Покрити медицински разходи са:
  Реално направени разходи от Застраховано лице за медицински услуги и медикаменти, които са предписани от лекуващия Лекар. Това включва:
  а) услуги на Лекари;
  б) хоспитализация и използване на операционни зали в лечебно заведение;
  в) анестезия (включително даване на анестезия), рентгенови изследвания или процедури и лабораторни изследвания;
  г) транспорт със специализиран медицински автомобил;
  д) лекарства, медикаменти и терапевтични услуги и доставки;
  е) физиотерапевтично лечение.
  1000 лв.
  Лимит за едно събитие
  Агрегатен лимит за срока на застраховката
 • 3600лв.
Поръчай