Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
13 Февруари 2018

Застраховка „Отговорност на превозвача” на „ЗД ЕВРОИНС’ АД е отлично решение за всеки превозвач на товари по шосе, който търси застрахователна закрила

Застраховка „Отговорност на превозвача” на „ЗД ЕВРОИНС’ АД е отлично решение за всеки превозвач на товари по шосе, който търси застрахователна закрила, защото:

Дава възможност за избор между различни варианти на лимитите за едно събитие и за 1 кг бруто тегло загубен товар. По този начин превозвачът може да избере най-подходящата комбинация от лимити с оглед на естеството на превозваните от него товари.

 

Може да осигури покритие за каботажни превози в ЕС, както и за превози на:

 

В покритието могат да се включат следните допълнителни рискове:

 

Ако превозвачът използва чужди ремаркета, той може да застрахова и своята отговорност за вреди по тези ремаркета в резултат на пожар, ПТП или кражба.

 

Покритието важи за превози с всички ремаркета и полуремаркета, теглени от посочен в полицата товарен автомобил или влекач, като не е необходимо в полицата да фигурират данните на ремаркетата и полуремаркетата. При това БЕЗ ЗАВИШЕНИЕ НА ПРЕМИЯТА.

 

Ако застраховката изтече по време на извършване на превоз, покритието за превоза остава в сила до неговото приключване.

 

При застрахователно покритие превозвачът може да се свърже директно със служител в отдел „Ликвидация” на „ЗД ЕВРОИНС” АД, който ще му даде указания как да действа, за да ограничи размера на вредата, и как да осигури необходимите документи за уреждане на щетата.

 

При повреда на товар до 1 000 евро може да не се вика авариен комисар, ако превозвачът осигури снимки от събитието с добро качество и бъде съставен приемно-предавателен протокол с получателя на товара или негов представител.

 

Със своето високо качество застраховката „Отговорност на превозвача” на „ЗД ЕВРОИНС’ АД се откроява на фона на продуктите на другите застрахователи и е предпочитан избор за всеки български превозвач, който извършва вътрешни и/или международни превози в Европа и Азия.

Вашата персонална оферта, може да заявите от специализараната страница за транспортни застраховки на 24ins тук: 24ins.bg/transport-insurances