Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
8 Декември 2016

ОЗК стартира ПРОМО кампания „МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИ“

От ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД стартираха промоционална кампания по застраховка на чужденци в България.

Периодът на промоцията е до 31 декември 2016 г.

Застраховката покрива:


Застрахователна сума: 60 000 BGN

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок 24 часа да уведоми Застрахователя чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин. Обезщетението по задължителната медицинска застраховка се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият е представил всички необходими документи, свързани с установяването на събитието и размера на разходите, свързани с оказаното лечение и болничен престой.

Цени:
1 ден - 1,50 лв.
1 месец - 30 лв.
2 месеца - 51 лв.
3 месеца - 60 лв. 
4 месеца - 65 лв.
5 месеца - 75 лв.
6 месеца - 95 лв.
7 месеца - 125 лв.
8 месеца - 125 лв.
9 месеца - 125 лв.
10 месеца - 156 лв.
11 месеца - 156 лв.
12 месеца - 156 лв.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Име и фамилия:

E-mail:

Телефон

Изпрати

Aвтокаско

Застраховка автокаско автомобила инс