Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
5 Септември 2016

За спокойствие на наематели и наемодатели

Счупени врати, неплатени наеми, поражения от наводнение …

Виртуалните форуми и разговорите на живо са пълни с оплаквания на наемодатели от наемателите им. За съжаление няма как да предвидим бъдещето и да знаем предварително дали квартирантът ни ще поддържа добре имота и ще плаща редовно.

С тази цел са измислени застраховките – те няма да спасят от главоболия, но могат да осигурят достатъчно добро обезщетение, за да забравите проблемите.

Допълнение към основата


Според предлаганите в момента на пазара покритията са три вида:
 
- за загуба на доход от наем;
- финансова загуба заради неплащане;
- отговорност на наемателя.

Първия вид покриват наема за определен период, ако жилището стане необитаемо поради инцидент и няма как да го дадете под наем без ремонт.
Втория тип е полица тип „финансов риск“ и

обезщетява в случай, че разписан по договор наем не се плаща.


Отговорността на наемателя е риск, предлаган от по-малко компании, но доста полезен – покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени от наемателя върху имота или собственика.

Застраховките за загуба на доход от наем се сключват като допълнителна клауза към основната имуществена полица и се предлага от повечето застрахователи. Цената се повишава с по няколко лева – за масовите имоти до 10-20 лв. годишно, в зависимост от оценката, обзавеждането и местоположението. Тази клауза осигурява обезщетение за определен срок, ако имотът обичайно се отдава под наем, но заради определено събитие наематели не могат да го ползват. Такива са щети от наводнение, земетресение, пожар, свлачище и подобни. Разликата с основното покритие е тази, че при него застрахователят ще плати да оправите щетите.

С допълнителната клауза ще получите и изгубените за това време наеми.


В условията на договора е указано до колко наема могат да се покрият – обикновено сумата за обезщетение е до три месечни наема.

Плащане се отказва за суми, които са различни от периодичен месечен наем – неустойки, обезщетения, разходи по отдавано под наем имущество (например вноски, когато е на изплащане, разходи за поддръжка), както и ако причина за загубата не е невъзможността да се ползва имота. Съответно – ако наемателят продължи да плаща, дори да не ползва имота, обезщетение не се полага.

За да нямаме други загуби


Клаузата за финансовия риск от неплащане на наем осигурява обезщетение, когато наемателят не се издължи. Тази полица се предлага от малко компании и е много полезна, особено ако разчитате за бюджета си на приходите от наематели. Цената се изготвя индивидуално, в зависимост от размера на наема.

Отговорност на наемателя е отделна полица, която се сключва от този, който е наел имота. Тя покрива имуществени вреди по наетото жилище или друг тип имот, които са причинени по вина на наемателя. Също осигурява обезщетение при телесно увреждане или смърт на наемодателя в резултат на преустройства, ремонти, ползване на имота – например съборена носеща стена, неправилно свързана електрическа инсталация. Полицата може да покрие и съдебни разноски в спорове между наемател и наемодател. Не се покриват щети от обичайно износване, от природни бедствия и от форсмажорни обстоятелства.

Изброените застрахователни продукти могат да се сключват и от физически, и от юридически лица. Разбира се, задължително е наемът да е с писмен договор, а не само с устна договорка.

Всички имуществени полици може да заявите лесно и удобно от тук:
https://24ins.bg/property-insurance

 Консултантите ще ви изготвят индивидуална оферта и ще ви дадат експертна препоръка.
 
Aвтокаско

Застраховка автокаско автомобила инс